Προγραμματα

Πρωτοβάθμια Φροντίδα  (CPR)
 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Ασφάλεια Διασώστη
 • Κλήση Ε.Κ.Α.Β.
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Απόφραξη αεροφόρου οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Θέση ανάνηψης

4 ώρες

Δευτεροβάθμια Φροντίδα (First Aid)
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση τραυματισμού
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση ασθένειες
 • Επιδέσεις
 • Ακινητοποιήσεις
 • Χρήση νάρθηκα
 • Χρήση τριγωνικού επιδέσμου
 • Κρυοθεραπεία
 • Αντιμετώπιση ηλίασης, θερμοπληξίας, κρυοπληξίας
 • Αντιμετώπιση εγκαυμάτων

4 ώρες

Χρήση Εξοπλισμού Ασφαλείας
 • Γνωριμία με τον εξοπλισμό
 • Χρήση οξυγόνου διάσωσης
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
 • Χρήση μάσκας τύπου brook
 • Χρήση μάσκας τύπου Ambu
 • Χρήση στοματοφαρυγγικου σωλήνα Guedel

2 ώρες

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος διενεργούνται γραπτές εξετάσεις και παρέχεται διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση